Želiš, da ti svetujemo na podlagi svojih dolgoletnih, praktičnih izkušenj?  Reši vprašalnik >>

Politika zasebnosti po domače

 

Če ne želiš izgubljati časa s prebiranjem pravnih spisov, smo zate sestavili “domač” povzetek naše politike zasebnosti.

Kot dobronamerno in pošteno podjetje se več kot zavedamo odgovornosti, ki jo nosimo z upravljanjem tvojih podatkov, zato jih obravnavamo kar se da varno in transparentno.

To pomeni, da so pri vseh prenosih (npr. dostavni službi in računovodstvu) strogo varovani in zakodirani, ko z njimi upravljajo fizične osebe pa velja, da delujemo po načelu 100% diskretnosti.

Spletna stran je tudi postavljena na varnih strežnikih! Zato se glede svojih osebnih podatkov res nimaš česa bati in lahko poleg tega kadarkoli zahtevaš njihov izbris preko email naslova [email protected].

Zdaj pa te vabimo, da si pogledaš zakaj je Chicatella tako posebna kremica …

Politika zasebnosti

 

Splošno

 

Trgovec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so zato eno izmed področij, kateremu Trgovec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z državnimi in mednarodnimi predpisi, ter skladno z evropsko splošno Uredbo 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov.

Varovanje podatkov

 

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika. Trgovec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila in drugega kar je neposredno povezano z naročilom ter potrebno komunikacijo za zaključek naročila.

Uporaba osebnih podatkov

 

Trgovec bo izključno za potrebe poslovanja in sklepanja pogodb na daljavo uporabljal sledeče osebne podatke:

  • ime in priimek;
  • naslove za dostavo;
  • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
  • geslo v šifrirani obliki;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • državo bivanja;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;

Za točnost podatkov, ki jih je vnesel uporabnik ne odgovarjamo. Vsi omenjeni podatki se hranijo na strežniku www.chicatella.si dve leti od dneva nakupa.

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

 

Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Trgovec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Trgovca.

Izvajanje politike zasebnosti

 

Vse pri Trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Trgovcem.

Soglasje kupca s Splošnimi pogoji poslovanja

 

Z uporabo storitev na spletni strani www.chicatella.si in z neposrednim klikom na okence »Strinjam se s pogoji poslovanja« pred nakupom, se uporabnik zavezuje, da prostovoljno, izrecno ter nedvoumno sprejema Splošne pogoje poslovanja in dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov izključno za potrebe tega naročila, skladno s Splošnimi pogoji ter s predpisi s področja varstva potrošnikov (zajeta tudi evropska Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679) in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Soglasje kupca z uporabo njegovih osebnih podatkov za namen trženja

 

Kupec z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko Trgovec pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe – naročila posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila, uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja Trgovec ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Vsak kupec mora soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno podati soglasje tudi ob registraciji in/ali oddaji naročila na spletni strani z označitvijo »Prijavite me na novice«. V nasprotnem primeru neposrednega trženja prek elektronske pošte kupec ne bo deležen s tem pa tudi ne bo predhodno obveščen o spletnih akcijah ponudnika in drugih relevantnih vsebinah.

Vsak kupec lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilom po e-pošti: [email protected]. ali s klikom na odjavni ukaz znotraj vsakega marketinškega sporočila.

Ponudnik bo kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil kupca. Pri tem kupec ne trpi nobenih stroškov.

Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

 

Pravica do dostopanja do informacij

 

Uporabniku spletne strani www.chicatella.si, Trgovec skladno z zakonodajo brezplačno omogoča pravico do pridobitve informacij o morebitni obdelavi njegovih osebnih podatkov in pravico do dostopa le-teh ter kopijo na njegovo pisno zahtevo.

Pravica do popravka

 

Uporabniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, Trgovec ob upoštevanju namena obdelave omogoča, da se dopolni ali popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.

Pravica do izbrisa

 

Trgovec se zavezuje omogočiti izbris in pozabo osebnih podatkov uporabnikov. Zahteva mora biti naslovljena s predlogom za izbris osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov

Trgovec na izrecno pisno zahtevo uporabnika, omogoča prenos njegovih osebnih podatkov drugam, če je to tehnično mogoče in komplementarno s programsko opremo Trgovca.

Pravica do omejitve obdelave

 

Trgovec se zavezuje kupcu, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do zahtevka o omejitvi obdelave, kadar velja eden izmed primerov skladno z evropsko splošno Uredbo 2016/679.

Pravica do ugovora

 

Trgovec priznava pravico do ugovora kupcu, na katerega se nanašajo osebni podatki in ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) evropske splošne Uredbe 2016/679.

Za obrazec za uveljavitev teh pravic nam pišite na [email protected].

Privolitev in varstvo otrok

 

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi na podlagi ustreznih indicev, da je otrok mlajši od 16 let, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali zakonitih skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Če je otrok mlajši od 16 let je taka obdelava zakonita le, če in kolikor tako privolitev da ali odobri starš ali skrbnik, zato si Trgovec v primerih iz prvega odstavka pridržuje pravico zahtevati dodatna dokazila in pojasnila s strani kupca o privolitvi zakonitega skrbnika oz. dodatna dokazila, da je kupec starejši od 16 let. V primeru neizpolnitve teh zahtev si Trgovec pridržuje pravico do preklica naročila in ne sklenitve prodajne pogodbe.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Tvoja Chicatella.

Vsi naši proizvodi

Nega

Mazilo

Za LAJŠANJE težav zaradi suhe ali atopične kože

Vlaženje

Vlažilna krema

Za SPLOŠNO VLAŽENJE dehidrirane ali mešane kože

 

Samozaščita

Hidrolat

Za REGENERACIJO vseh vrst kožepo umivanju z vodo

Zaščita

Krema za sončenje

Za ZAŠČITO zelo suhe ali atopične kože